La present web (www.suministrosibiza.com) és titularitat de SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION, S.L. domicili social en Avda. Bartolomé Roselló, 18, 07800 Eivissa - Illes Balears i C.I.F. A-07014913, Registre Mercantil d'Eivissa, Foli 136, Tom 6, Full IB-262.
POLITICA DE PRIVACITAT:

D'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, se li informa que les dades personals que faciliti, a través de la present web, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION, S.L.

L'interessat manifesta que les dades subministrades són correctes i veraces i es compromet a comunicar qualsevol modificació de les mateixes al responsable del fitxer.

La finalitat del tractament d'aquestes dades és gestionar la seva sol·licitud, alhora que atendre les peticions i / o consultes rebudes en info@suministrosibiza.com o qualsevol altra adreça de correu que apareix a la pestanya de "contactes" de la present web.

Així mateix, se l'informa que si no manifesta la seva oposició a l'omplir el formulari d'alta de client, les seves dades podran ser utilitzades per remetre publicitat i informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics.

SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzats.

Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI a SUBMINISTRAMENTS IBIZA, SA, qui ostenta la condició legal de responsable del fitxer, en l'apartat de correus 416, 07800 Eivissa - Illes Balears - Espanya.

En el cas d'incloure dades de caràcter personal titularitat de tercers, l'interessat es compromet a obtenir prèviament el consentiment i informar en els termes assenyalats per l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com sobre els extrems anteriorment indicats.
IBIZA:
Suministros Ibiza de inversiones y corporación, S.L.
Avda. San Juan s/n    07800 - Ibiza
Tel. 971.31.39.12 / Fax. 971.31.33.70
info@suministrosibiza.com
FORMENTERA:
Suministros Ibiza de inversiones y corporación, S.L.
Ctra. de la Sabina, km. 1,400    07860 - FORMENTERA
Tel. 971.32.26.44 / Fax. 971.32.22.06
formentera@suministrosibiza.com
Copyright © 2012    Suministros Ibiza Informació legal