Menu
Qué desea encontrar?

Canal Ètic

A través de la nostra adreça de correu electrònic codigoetico@suministrosibiza.com podeu informar ràpida i fàcilment de les vostres preocupacions sobre conductes indegudes reals o sospitoses que puguin afectar SUMINISTROS IBIZA.

Així mateix, aquest canal permet comunicar de forma confidencial aquelles actuacions o conductes que puguin considerar-se que vulneren els principis establerts en el Codi Ètic de SUMINISTROS IBIZA.

No s'ha d'utilitzar per acusar falsament o deliberadament a altres persones.

Podeu enviar la vostra comunicació de forma anònima, per això, us suggerim que ens contacteu a través d'una adreça de correu electrònic que garanteixi aquesta circumstància i que no ens aporti dades identificatives.

Totes les comunicacions seran tractades de forma estrictament confidencial. Podeu trobar més informació sobre la mateixa en el Reglament del Canal Ètic.

Les denúncies relacionades amb possibles conductes indegudes en els estats membres de la Unió Europea o identificades per denunciants dins de la Unió Europea també es poden comunicar a les autoritats externes corresponents.